Obavještavamo potrošače da se u sklopu planiranih aktivnosti na detekciji i smanjenju gubitaka na mreži vrše sistematske akcije na  ispitivanju nepropusnosti rezervoara u sistemu vodosnabdijevanja,  neophodne reparacije u cilju povećanja pogonske spremnosti, kao i otkrivanje nelegalnih i sumnjivih potrošača. U prethodnom periodu je to bio prioritetan zadatak kojim su se bavili timovi iz  službe za detekciju gubitaka, službe naplate , službe za izdavanje dokumenata za priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i   inkasanti i operativne ekipe za održavanje vodovodne  i kanalizacione mreže.

U akciji otkrivanja nelegalnih objekata koji nemaju legalan priključak na vodovodnuiI i kanalizacionu infrastrukturu na teritoriji opštine Herceg Novi evidentirano je preko 500 takvih slučajeva. DOO”Vodovod i  kanalizacija”Herceg Novi je krenuo  sa sistematskim pristupom u otkrivanju i procesuiranju, odnosno isključenju sa vodovodne mreže svih stambenih i privrednih objekata koji ne ispunjavaju administrativne i/ili tehničke uslove za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Tokom ove sedmice sprovodi se procedura obavještavanja i isključenja sa mreže objekata u inkasantskim zonama 1,2, i 4, na području Sutorine i Tople.

Obavještavamo vlasnike nelegalnih objekata na području čitave opštine Herceg Novi da će biti primjenjivana Odluka o naknadi štete prouzrokovane nelegalnim odnosno nepravilnim priključenjem na vodovodnu mrežu, (br.05-3065/04 od 14.12.2004.g.) kojom su predviđene kazne za potrošače za koje se utvrdi da su se neovlašteno priključili na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i dužni su da plate naknadu štete za neovlašteno korišćenje vode. Visina kazne zavisi od promjera, odnosno propusne moći cijevi na koju se nelegalni potrošač priključio i kreće se od  572,30€ do 23.440,00€. Procjenjenu štetu korisnik je dužan da nadoknadi prije dobijanja legalnog priključka.

Nelegalni potrošači imaju rok do 15.01.2018.g. da  DOO”Vodovod i kanalizacija”Herceg Novi dostave dokaz o započetom postupku legalizacije objekta kod nadležnih službi u Opštini Herceg Novi, u protivnom će pomenuta odluka biti primjenjena i potrošač isključen sa vodovodne mreže.

S poštovanjem,

DOO”Vodovod i kanalizacija”Herceg Novi

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166
Info Tel. +382/31/322-709

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br 3.
85340 Herceg Novi